Överskrift


Välkommen till min författarsida!

?

Miss Maria Malwora är en författare med inriktning på fantasy, historia, mysticism, frimureri och tempelriddare. Skriver just nu på den andra delen till Drömmarnas bok, en bokserie på planerat 35 böcker.

Det finns en ed som en frimurare avlägger med de övrigas svärdsspetsar riktade emot sig när han träder in i sin första loge. Trots det har en hög grads frimurare valt att bryta sina eder och för mig avslöja de hemligheter som frimureriet bevarat. Vissa säger från sjuttonhundratalet, vissa säger att deras ursprung är att finna långt tillbaka i tidens dimmor. För mig som författare handlar det om önskan att lämna vår tid för att uppleva något annat. På den grunden vilar min första bok Ödets vägar och dess efterföljare Ödets vilja som jag håller på att skriva klart nu. Följ med in i mörka tempel för över 4000 år sedan, bevista dunkla ritualer och följ men i en odödlig saga. ”De Tolv vandrar bland oss igen. Sex från ljuset, ordning och balans, sex från mörkret, oordning och kaos. De tolv vandrar bland oss igen, för mörkret växer. Det växer på nytt.” De här två första böckerna utspelar sig i forna Mesopotamien, i området runt dagens Iran, Irak och där möter läsaren världens mäktigaste, översteprästinnan Liarhi, och andra personer runt den bibliske storkonung Nimrods hov. De här berättelserna är startskottet på en legend som kommer att nå genom historien och ända in i framtiden. Jag har idag synopsis på 32 böcker till.

Böckerna klassas som så kallad ”low fantasy”, det vill säga det finns fantastiska inslag som magi och andeväsen, men inga troll, älvor och enhörningar och vänder sig till en vuxen publik.


Copyright: 2015 Maria Byquist